Visneto XL Licens

Visneto XL ansluts direkt till Outlook serverkonto eller Google serverkonto. Detta medför att Visneto XL går att använda i kombination med Visneto små bokningsskärmar men kan även användas fristående och/eller även till andra rumsbokningssystem som använder Outlook och Google kalender. En genomtänkt layout där alla eller utvalda rum visas i form av staplar ger information om rummet är ledigt eller bokat direkt i tex. Receptionen. Skärmen kan med fördel vara större så som 55" eller 65". Mjukvaran anpassar sig helt automatiskt till hur många rum som valts att visas. Visneto XL anpassar sig även helt automatiskt till fysiska skärmens storlek. På skärmen förmedlas bokningar upp till 10 timmar framåt. Det finns vägvisare i form av trappor & pilar. inbyggt i mjukvaran. Dessa finns som både svart & vit för att kunna anpassa till vald bakgrund samt egen vald bakgrund. När en bakgrund med flera olika nyanser från mörkt till ljust går det att fritt välja ljus eller mörkt tecken till varje rum. Det går även att lägga till egna figurer i form av bilder som länkas. Visneto XL är abonnemangs fri där support ingår av mjukvaran Visneto XL. Visneto rekommenderar Philips D-Line serie som finns från 32" till 75" 

Hur bokas konferensrummen

Visneto XL är en informationsskärm. Bokning sker inte på Visneto XL utan på Visneto skärmarna utanför konferensrummen eller genom dator, mobil eller padda. Bokningen syns sedan på Visneto XL i form av röda tidsblock. Visneto XL används även som närvaro för peronal och olika typer av "pooler" som Cýckel, Busskort och Bil för att nämna några. 

Anslutning och support

 • Visneto XL har fri support på mjukvaran via info@visneto.se
 • Androidversioner som stöds 4.2.2 och senare
 • Exchange Google kalender / Office 365 eller lokal outlook server 2010 SP3

Tekniska specifikationer

 • Stöd för Google Apps Resources och Gmail Calendar
 • Tydlig färger för tidpunktens skärmstatus
 • Smart översiktsbild av alla bokade rum, välj mellan 2 till 10 timmar
 • Valfri logo. Format jpg, bmp, gif och png (ej över 12mp)
 • Mörk & ljust tema samt möjlighet till egen vald bakgrund
 • Om skärmen är en Pro Android kan både Landskap & Porträtt placering väljas
 • Mjukvaran uppdateras via nätverkskabel eller wifi (beroende på skärmval)
 • Alla menyvalfunktioner finns som on/off
 • Välj egen bakgrund, annan färg eller bild. jpg, bmp, gif och png (ej över 12mp)
 • MS Exchange 2010 SP3< /2013 and Exchange Online/365
 • Stöd för lokal Exchange
 • 12 + 12 st olika pilar och trappor finns klara att använda i XL (svart och Vit)
 • Lägg in egna pilar eller bilder på vad informationstavlan skall uppvisa efter varje rad