Frågor & svar

Vilket version av Visneto skall jag använda?

Viktigt, Google Play versionen av Visneto innehåller ingen rad för licens. Den är endast till för att testa/prova produkten. Avinstallera test versionen från plattan och ladda ner den skarpa versionen nedan:

Ladda ner Visneto »

Ladda ner dokument
Visneto info
Byte rumsnamn på lokal skärm
Visneto XL info & installation
Visneto Flyer

Hur ansluter jag Visneto?

Visneto som levereras i stål chassi är en trådlös enhet, inkoppling sker till ert wifi nät. Viktigt, Visneto kräver kontinueligt El. Viktigt att det inte ansluts på timer eller annan styrd el-uttag.

Visneto LED 10 POE går även att ansluta via POE med 24/7 el

Anslutning mot kalender server (outlook eller google) skall utföras av utbildad nätverkstekniker. Det är klara
fördelar att installationen görs av person med god insikt i ert nätverk.

Oavsett vilken Visneto skärm eller annan skräm som skall anslutas måste kontot som skall användas ha fulla skriv & läsrättigheter. Komunikation mot licens servern sker vid svensk köpt licens via port 8443.
Utländska servrar använder port 443. 

Förkommande anslutnings problem kan bestå av att komunikatione fastnar i brandvägg, wifi nätet ej har rätt rättigheter att släppa igenom komunikationen till servern, certifikat krävs av ert nätverk samt rena felskrivningar i adressen till mail kontot.

Visneto 10 POE har inget certifikat instatallerat, om er server kräver certifikat måste androidmjukvaran uppdateras med ny firmware & ert certifikat läggas in i skärmen (kontakta Visneto). Om nätverket kräver tvåvägs komunikation måste automatisk uppdatering klickas bort. Visneto & licens servern kommer då endast ha kontakt vid anlsutningstillfället vilket förhindrar driftstopp av Visneto mot en hård cerifiering. Den sistnämnda är mycket sällan förkommande med används av förtag & organisationer med mycket hård säkerhetkrav.

Visneto 7" har automatisk certifiering men kan behöva uppdateras med ett specefikt cerifikat ni använder i er organisation.

Vart skriver jag in licensen & hur tar jag bort den från en platta?

Licens nummret raden finner man i inställningar genom att klicka i vänstar nedre hörnet på skiftnyckeln iconen. Gå ner till "Akivera Licens" och klicka in & skriv in din licens du köpt. Avinstallera Licensen från plattan gör du på samma ställe genom att klicka ok.

Hur länkas logo och bakgrundsbild

I menyn på Visneto & Visneto XL finns två rader där det går att skriva in en länk till logo eller bakgrundsbild. Om ni använder Philips 10" går att lägga in dessa via USB sticka.  file:///mnt/usb_storage/USB_DISK1/bild.png
(med denna genväg måste sticka sitta kvar i skärmen)

Det går också, med Philips filebrowser, kopiera ovanstående och lägga in den tex. under file:///storage/emulated/0/Pictures/   Om bilderna placeas här i skärmen så anges samma sökväg + bildens namn
i Visnetos meny för logo eller bakgrund (beroende på vilken bild som önskas).

Notera att i Philips skärmen används 3st /// då den inte hanterar 2st

Om bildern ligger på Internet så skriver ni annars bara in genvägen i Visneto menyn. (se film) https://www.visneto.se/aterforsaljare.html