Visneto app erbjuds till företag world wide. Namnet Visneto är ett skyddat och svenskt varumärke.
Idag November 2017 finns Visneto represensterade i fletal länder. För mer information kontakta Visneto.

Under Oktober 2017 introducerades även en receptionsskärms lösnings.
Visneto XL är en Android baserad app som samla alla konferensrummen
på en eller fler skärmar och förenklar för både egen personal & utomstående att se
bokade konferensrum.