Visneto app erbjuds till företag world wide. Namnet Visneto är ett skyddat och svenskt varumärke.
Visneto represensterade i fletal länder. För mer information kontakta Visneto.

Senaste apk krävs för funktion som beskrivs  (1343 eller senare)
Under Januari 2020 introducerades en felmedelande funktion. Outlook kopplade 
Visneto kan från skärmen sända meddelande till sin support ang rummets fel.
Felrapporten är så kallad "fri text" och är inte bundet till rumsbokningsproblem.
D.v.s. kablar, lampor, stolar mm kan felanmälas

I Visneto sker även en uppdatering för statestik uttag från portalen
OBS, Funktionen avser endast Outlook använadare och portal användare