Visneto LED 10 POE

Visneto LED 10 POE komplett 10 tum Möteshanterare med inbyggt LED ljus & POE

Denna modell av Visneto sker uppkoppling till mailservern via POE eller wifi. Med POE ger det möjlighet att göra informationsutbytet & elförsörjningen via endast en nätverkskabel.  "Power over Ethernet" (speciell router)
Visneto är en komplett mötesrumsdisplay- och bokningshanteringssystem som passar utmärkt utanför små & stora konferensrum. Användare bokar snabbt direkt på plats i det genomtänkta menysystemet eller via kalendern i datorn och mobilen. Med Visneto får företag och organisationer full kontroll på mötesrummen.

Med Visneto LED10 POE lyser skärmen med grönt, gult och rött LED-ljus på sidorna för att förstärka samt förenkla
och förmedla rummets för ögonblickets status.
Modellen levereras med inbyggt väggfäste och går som övriga Visneto att placera liggande/stående.

Det går även utmärkt att kombinera alla olika Visneto modeller med varandra.
Låt som exempel storleken på Konferensrummet avgöra storleken på skärmen. 10 tums skärmen är betydligt lättare att se och avläs på större avstånden en den enklare  Visneto 7"

På platsbokning

Är du på språng kan du snabbt boka rummet direkt på skärmen genom några enkla klick. Det går även att ställa krav att bokaren skall uppge exempelvis namn eller ämne vid snabbbokning.  (går att stänga av funktion)

Visneto lås

Lösenord för ändringar kan aktiveras i menyn. Det går även att ta bort dom flesta visuella funktioner på huvudsidan. Funktionerna är då dolda eller spärrade för rumsbokare.

Bygg din egen layout

Personlig:
Om du väljer layouten "Personlig" så är orden på
skärmen anpassade så du kan ansluta din egen kalender och ha valfri Visneto utanför ditt eget kontor.

Du väljer vilken bakgrund du önskar för respektive staus Röd,Grön och Gul genom länka in exempel jpg bilder.
Om du valt skärmen Visneto Milano där mycket LED ljus redan meddelar din status kan du välja helt andra färger
och kreativa bilder till bakgrund. Visneto 7tum utan LED ljus kan behöva Grönt, Rött och Gult stöd i bilden för
att uppmärksamma dina kollegor på din nuvarande status. Vill du infoga en logo på specielt sett och plats
lägger du in er logo i bilden så placeringen blir exakt där du önskar.

Kreativ:
Denna layout använder du på samma sett som personlig.
Skillnaden är ordvalet för Upptaget och Bokat

Hotell:
Special design layout för Hotell

Tekniska specifikationer

 • 10 tums display i svart chassi med löst bakstycke för väggmontage
 • Fler layout val, Klassik, Kreativ och Personlig
 • tre tydlig färger för tidpunktens skärmstatus och förstärkt med LED ljus
 • Vid Visneto Portal koppling kan statestik tas ut (nyhet Q1 2021) 
 • Använder ni Outlook kan felrapport av rummets funktioner aktiveras (mail)
 • Avluta ett möte i förtid (kortar tiden i kalendern) eller ta bort hela rumsbokningen (hela mötet tas bort)
 • Ny smart översiktsbild av bokningar på plats
 • Ny översiktsbild av framtida bokningar (se dag för dag)
 • Välj direkt ett mörk eller ljust tema
 • Välj egen logo
 • Välj egen bakgrund, annan färg eller bild. jpg, bmp, gif och png (ej över 12mp)
 • Rumsbekräftelse på plats (valfritt)
 • Boka direkt på plats (valfritt)
 • Placeras skärmen i landskap eller porträttläge
 • Informationsutbyte mellan server & skärm sker via WiFi stöd och POE stöd
 • Nattskärm går att ställa in på valfritid
 • Utseende förändras genom enkla klicka i menyn. Ex. datum, tid och mötesbeskrivning
 • Lösenordskyddad meny
 • Byt namn på lokala skärmen till ett "alias"
 • Vid direktbokning kan mötets namn sättas som krav
 • Vid snabb bokningen på skärm föreslås mötet till närmsta jämna 15-30-45 minuter eller heltimme
 • Stödjer fullt ut POE+ (Power over Ethernet) och underlättar montage och är även kostnadseffektivt. Inget El-uttag behövs med POE. Skärmen har även inbyggd WiFi för valfri uppkopplings metod
 • Stöd för lokal Exchange och Office 365 Exchange
 • Med PowerShell i Outlook går det att visa även Ämnesfältet
 • Stöd för Google Apps Resources och Gmail Calendar
 • Androidstöd för olika språk, vi anpassar & kompletterar kontinuerligt
 • Android 4.2.2 eller senare