Visneto Milano

Ny exklusiv design "Visneto Milano"

Ljus har alltid varit en viktig del i kontorsmiljö, med ljus skapas nya intryck och ger snabb information genom enkla färgval. Milanos unika ljussättning höjer direkt kontorets status och känsla. Vill ert förtag förmedla status och profession är Milano ett naturligt val. Genom en smart design kan skärmen placeras på både liggande och stående och samtidigt förmedla samma ljusbudskap samt ge ett identiskt utseende runt hela skärmen.

Målet för Visneto Milano har varit att ge betraktaren en högre känsla av kvalitet och funktion.
Med Milano mycket tydliga budskap via färgade ledljuset syns rumsstatusen lättare från alla vinklar
och drar direkt till sig uppmärksamhet oavsett om skärmen placeras liggande eller stående.
Den nya svarta layouten till Milano är en direkt koppling till led ljusets fördelar. Genom att förflytta
budskapet om rummets status till kraftfull och exklusiv ledljus kan mer fri design läggas på själva lcd panelens budskap. Genom den helsvarta bakgrunden höjs känslan och statusen på kontoret och fokuset för designen kan 
göras med mer fokus på upplevelsekänslan. Boknings menyn sveps in från sidan och funktionerna känns igen från tidigare layout design.

Designen underlättar även montering på inglasade konferensrum där LED ljuset ger en praktisk information
om mötets status även bakifrån. I Milanos väggfäste kan du helt dölja upp till 25cm kabel utan problem vilket
underlättar för ett proffsigt montage. 

Milano är unik
10” skärm med POE drift, Grönt, Gult och Rött LED ljus är fullt synligt ögonkontakt på långa avstånd som
30-40meter. LED syns 360 grader runt skärmen vid fönstermontage, samt 180 grader vid vägg montage i stående och liggande placering av skärmen. I synvinklar från golv räknat är LED ljuset synligt på en höjd av 0 m till fullhöjd D.v.s. Sittande och stående ögonkontakt.  Fönster och väggmontage lösning ingå.
Milano klara även att dölja 30cm kabel i sitt väggfäste utan problem. Detta medför mycket enklare installationer och även betydligt enklare service jobb runt skärmen.

Är du en utvecklare: 
För utvecklare av andra funktioner där skärmen används kan LED ljuset styras fritt. Så väl ljusstyrka som färg är programmerbart. Den digitala LED tekniken som Visneto Milano använder styr alla LED-Pixlar helt individuellt. 
För mer information om möjligheter att använda Milanos design kontakta Visneto.  Mail