Vilken Layout passar er

Klassisk:

Denna standardlayout ger dig tydliga färgindikationer i bilden som ger dig information om rummet är ledigt, upptaget eller håller på att bli upptaget. Klassisk går även att välja som ljus eller mörk skärmbild och kompletteras med logo

Kreativ:

Om du väljer layouten ”Personlig” så är orden på skärmen anpassade så du kan ansluta din egen kalender och ha valfri Visneto utanför ditt eget kontor. Du väljer vilken bakgrund du önskar för respektive status Röd, Grön och Gul genom länka in exempel jpg bilder.  Om du valt skärmen Visneto Milano där mycket LED-ljus redan meddelar din status kan du välja helt andra färgeroch kreativa bilder till bakgrund. Visneto 7tum utan LED-ljus kan behöva Grönt, Rött och Gult stöd i bilden för att uppmärksamma dina kollegor på din nuvarande status. Vill du infoga en logo på specielt sett och plats lägger du in er logo i bilden så placeringen blir exakt där du önskar. 

Personlig:

Denna layout använder du på samma sett som Kreativ
Skillnaden är ordvalet för Upptaget och Bokat

Hotell:

För mer statisk användning där en heldags bokning vill visas utanför ett konferensrum eller sal finns även nu ett ”Hotell” layout att välja i Visneto menyn. Det finns inte någon annan störande text med kommande möte etc.  Layouten fungerar som layout ”Kreativ” där hela bilden kan special byggas till önskat utseende och anpassas för ledigt och upptaget

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå